Foreningen FogusFOGUS holdt generalforsamling mandag den 15. maj 2017

i Dyssegårdkirkens sognegård - Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup.

Kontakt:   Steen @ SteenLaerke.dk